Tele & Data

Dagens teknologi innehar få grenser for kommunikasjon

Porttelefoni Porttelefoni
SSP Sikkerhet AS leverer og installerer porttelefonsystemer.
Fiber Fiber
SSP Sikkerhet AS er din partner for kabling og terminering av fiber.
Spredenett Spredenett
I dag er man helt avhengig av god infrastruktur på kontoret for et velfungerende IT system.
SSP Sikkerhet AS kan bistå med prosjektering og installasjon av oversiktlige løsninger.