Sikkerhet

Vi har høy kompetanse innen de ulike grener av sikkerhetsmarkedet

Alarm Alarm
Vi har god kunnskap på de fleste systemer på markedet i dag, alt fra enkle sonebaserte til de mest kompliserte busbaserte. Vårt personell kan bistå med kurs, salg, rådgivning, prosjektering, service og installasjon.
"Er det vanskelig å utføre årlige kontroller i tide, SSP gjør jobben for deg!"
ITV (Kameraovervåking) ITV (Kameraovervåking)
I dagens marked legges det stor vekt på kvalitet og funksjonalitet mht kameraovervåkning, det er mange tilbydere med forskjellige løsninger. Med vår kompetanse er det enklere å navigere i dette markedet. Vårt personell kan bistå med kurs, salg, rådgivning, prosjektering, service og installasjon.
"Et ITV anlegg kan skille stort i pris, derfor er det viktig å benytte spesialister!"
AAK (Adgangskontroll) AAK (Adgangskontroll)
Adgangskontroll er å regulere, samt føre kontroll over inn og utpassering, det kan være en dør, eller til det ytterste hvor globale selskaper regulerer alle sine kontorer fra ett sted. Variasjonen i kompleksitet og pris er de utfordringer kunder står ovenfor. Ofte er det fornuftig å integrere adgangskontroll i alarm eller ITV systemene, dette krever høy grad av kjennskap til de ulike systemene. SSP innehar denne kompetansen. Vårt personell kan bistå med kurs, salg, rådgivning, prosjektering, service og installasjon.