Service, Installasjon & Risikoanalyse

Outsourcing av installasjonstjenester er en effektiv måte å balansere markedsrelaterte konjunkturer

Service/Installasjon svakstrøm
SSP Sikkerhet AS bidrar med profesjonelt mannskap til Deres bedrift/offentlig etat sine svakstrøms prosjekter. SSP Sikkerhet AS arbeider hovedsakelig på B2B segmentet (bedrift til bedrift) eller for offentlig etater, forsvar. SSP Sikkerhet AS leverer tjenester innen montasje, service, årskontroller, serviceavtaler gjennomføring/utforming av avtale, prosjektleder, salgstøtte, kalkuleringsoppdrag, opplæring i sikkerhetsfaget. Produktspekteret vi leverer er innen følgende områder i svakstrøm: Porttelefon, Datanettverk, Alarm, ITV (kamera overvåkning) og Adgangskontroll.

Risikoanalyse
Vi kan bidra med kartlegging av Deres firmas sikkerhet, gjennomføre risiko vurderinger og gi anbefaleringer innen elektronisk sikkerhet og svakstrøms løsninger. Valg av utstyr og nødvendige investeringer for å opprettholde ett sikringsnivå både ifht FG krav eller høyrere nivå. Vi opptrer i Deres firmas "øyne" og vil være nøytrale ifht leverandører når vi gir anbefalinger om løsninger. Vi vil også være behjelpelig med anbudsfasen og valg av sikkerhetsleverandør ifht Deres bedrifts rutiner og rammer. Vi kan også gjennomføre prosjektet med valgt leverandør og opptre som prosjektleder under hele prosessen.